Nedostatečně určitě zapsaní vlastníci nemovitostí

13.09.2020 09:00

Kopie_-_priloha_813040361_2_Přehled_vlastníků.ods (13210)
priloha_813040361_1_Informace_pro_veřejnost.odt (23756)
priloha_813040361_3_Výzva_ÚZSVM.odt (18694)