Koronavirus aktuálně

Aktuální informace a platná opatření najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:
 
Zápisy do mateřských škol v souvislosti s mimořádnými opatřeními souvisejícími s epidemií koronaviru:
 
Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020:
 
Autobusy na Mladoboleslavsku jezdí od 27. 3. 2020 v omezeném režimu:
 
Mimořádné opatření ze dne 26. 3. 2020:
 
Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání některých ochranných prostředků:
 
Koronavirus - nakládání s komunálním odpadem:
 
Tiskové zprávy ministerstva životního prostředí:
 
Aktuální informace z České pošty:
 
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu:
 
Mimořádné opatření - vyhrazení obchodů pro nákupy osob nad 65 let od 20. 3. 2020:
 
Ochrana vnitřních hranic a další opatření ze dne 16. 3. 2020
 
Vládní usnesení - zavření obchodů s platností od 14. 3. 2020:
 
 
Přijetí krizového opatření dne 13. 3. 2020:
 

Dne 12. 3. 2020

NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu je ke stažení v příloze

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

 

sb0030-2020.pdf (94136)
sb031-20.pdf (131054)

 

9_Informace_MSMT_k_nouzovemu_stavu.pdf (308777)
 

 

Novinky

Veřejné zasedání se koná 11. 12. 2019 od 18:30 hodin

04.12.2019 20:39
www.bilahlina.cz/news/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-11-12-2019/  

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 13. 10. 2019 v 8:30

08.10.2019 21:40
Mobilní_svoz_nebezpečných_odpadů_na_obcích_-_dopis_(2) (1).doc (100864)

Veřejné zasedání se koná 4. 9. 2019 od 19 hodin

26.08.2019 22:20
www.bilahlina.cz/news/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-4-9-2019/

Aktuální informace dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. k nadcházejícímu omezení a úpravám autobusových linek kvůli stavbě kanalizace v Jivině

17.06.2019 14:38
190613_arsc_aktualne.pdf (159648) 190617_jivina_popis_zmen.pdf (2028805) 190617_jivina_VJR.pdf (867195)  

Veřejné zasedání se koná 9.6.2019 od 18 hodin

29.05.2019 22:40
www.bilahlina.cz/news/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-9-6-2019/

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Portál krizového řízení Středočeského kraje

 

Důležitá telefonní čísla a informace pro tísňové volání

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu zhoršeného technického stavu a zázemí čajovny a obecního sálu se představitelé obce rozhodli výrazně omezit pronájem sálu a čajovny pro soukromé účely jiným osobám.