Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bílá Hlína konaného dne 4.11.2014

10.11.2014 18:15

Zápis 4.11.2014.pdf (1470173)