Veřejné projednání ÚP Bílá Hlína

29.05.2024 23:29

VV_oznameni_VP_UP_Bila_Hlina_p.pdf (211120)

565750_O1_KOV.pdf (3140430)
565750_O2_SV.pdf (2147812)
565750_O3_ZPF.pdf (657321)
565750_V1_ZCU.pdf (564937)
565750_V2_HLV.pdf (903313)
565750_V3_HLI.pdf (765111)
565750_V4_VPS.pdf (536735)
N†vrh ťzemn°ho pl†nu B°l† Hl°na textov† ü†st.pdf (1312229)