Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu 24. - 25. 5. 2019

25.03.2019 20:52

Stanovení_počtu_členů_OVK.pdf (116776)