Nedostatečně určitě zapsaní vlastníci v katastru nemovitostí

24.09.2016 00:00

400965678_1_Přehled_vlastníků.ods (12615)
400965678_2_Informace_pro_veřejnost_(1).docx (29990)
400965678_3_Výzva_ÚZSVM.docx (15215)
neznámý_vlastník_Bílá_Hlína.pdf (125626)