Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 + Příloha

01.05.2022 22:52

Návrh_Závěrečného_účtu_za_rok_2021.pdf (3,2 MB)

Zpráva_o_výsledku_hospodaření_za_rok_2021.pdf (2453808)

Příloha-Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_obce_Bílá_Hlína_(01.01.2021_-_31.12.2021).pdf (364,1 kB)