Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - 2017

29.03.2017 20:43

452201390_0_ČJ_-_neznámý_vlastník.pdf (162226)
452201390_1_Informace_pro_veřejnost_2017.odt (26355)
452201390_2_Přehled_vlastníků_2017.ods (12521)
452201390_3_Výzva_ÚZSVM_2017.odt (18647)