Usnesení č. 3/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bílá Hlína konaného 9. 9. 2015

15.09.2015 19:16

Usnesení č. 32015.pdf (401839)