Kotlíková dotace 2015 - 2018

Bylo vyhlášeno II. kolo 1. výzvy projektu 
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva 
v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018".
 
Příjem žádostí bude zahájen ke dni 20. 4. 2017.
 
Všechny potřebné informace najdete pod odkazem:
 

Povinná revize spalovacích zdrojů na pevná paliva

 

Obora Klokočka - pravidla pro vstup během hlavní lovecké sezóny

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Aktualizace: březen 2017
 

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH vyzývá veřejnost, 

aby věnovala pozornost seznamu nemovitostí, u nichž je dosud  v katastru evidován

nedostatečně identifikovaný, tzn. neznámý vlastník. 

Bližší informace:

www.bilahlina.cz/news/agenda-nedostatecne-urcite-zapsanych-osob-v-katastru-nemovitosti-neznamy-vlastnik-2017/

Novinky

Volné pracovní místo - technický pracovník

07.03.2017 10:51
VŘ_Technik_Klub_2017_03.pdf (87871)

Dne 8. 3. 2017 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce

28.02.2017 20:04
www.bilahlina.cz/news/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-8-3-2017/

Dopravní komplikace v Mnichově Hradišti o víkendu 26. - 27.11.2016

24.11.2016 18:15
Uzavírka křižovatky silnic II/268 a III/610: 161123__arsc_aktualne.pdf (250905)

Pozvánka na jednání Svazku obcí Středního Pojizeří

04.11.2016 19:04
www.bilahlina.cz/svazek-obci-stredni-pojizeri/

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Portál krizového řízení Středočeského kraje

 

Důležitá telefonní čísla a informace pro tísňové volání