Povinná revize spalovacích zdrojů na pevná paliva

Dopravní omezení v Mnichově Hradišti

Dopravní omezení s sebou přinese stavba kruhového objezdu na hlavním příjezdu do Mnichova Hradiště. Stavba je spojena se zahájenou modernizací obchodu Lidl, který byl z tohoto důvodu k 29. 8. 2016 uzavřen. 

Aktuální dopravní omezení a informace týkající se průběhu stavebních prací hledejte na stránkách města Mnichovo Hradiště:

www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/9934-novy-kruhovy-objezd-nebude-stat-mesto-ani-korunu

 

 

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Aktualizace: září 2016
 

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH vyzývá veřejnost, 

aby věnovala pozornost seznamu nemovitostí, u nichž je dosud  v katastru evidován

nedostatečně identifikovaný, tzn. neznámý vlastník. 

Bližší informace:

www.bilahlina.cz/news/nedostatecne-urcite-zapsani-vlastnici-v-katastru-nemovitosti/

Novinky

Letní prázdniny přinesou drobná omezení v autobusové dopravě

30.06.2016 09:08
160630__arsc_aktualne.pdf (268920)

Drobné změny v jízdních řádech od 12. 6. 2016

09.06.2016 10:50
120612_zmena_jr.pdf (609582) 160608__arsc_aktualne.pdf (249415)  

Pozvánka na jednání Svazku obcí Středního Pojizeří

22.05.2016 20:30
schůze_svazku_9.6.2016.PDF (262088)

Aktuální dopravní informace a omezení na D10 - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

20.05.2016 08:51
160518__arsc_aktuality_96.pdf (254881)